Pagrindinė riebalų gaudyklių (atskirtuvų) paskirtis – maisto gamybos įmonių (valgyklų, kavinių, restoranų, kepyklų ir kt.) nuotekų pirminis valymas. Gamybos metu susidarę riebalai atskiriami nuo vandens ir kaupiasi įrenginio rezervuaro paviršiuje. Susikaupus pertekliniam riebalų sluoksniui, sumažėja įrenginio efektyvumas, todėl riebalai turi būti surenkami ir išvežami utilizavimui. Reguliarus riebalų gaudyklių (atskirtuvų) aptarnavimas užtikrina našų ir nepertraukiamą įrenginio darbą.

Atliekame šiuos darbus:

  • šaliname sukietėjusių riebalų apnašas
  • plauname nuotekų įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžius
  • išvežame utilizavimui surinktus riebalus.