Atliekant televizinę vamzdynų diagnostiką, įvertinama senų vamzdynų būklė, nustatomi pažeidimai, jų pobūdis ir vieta. TV diagnostika naudojama ir naujų vamzdynų įrengimo darbų kontrolei: nuolydžių nustatymui, vamzdžių sienelių ir sujungimų apžiūrai iš vidaus atlikti.

Atliekant didesnio nei 140 mm skersmens vamzdynų TV diagnostiką robotu, gali būti nustatomas nuolydžio grafikas. Vidaus vamzdynų, kurių skersmuo didesnis nei 50 mm, TV diagnostikai atlikti naudojamos stumiamos kameros. Atlikus darbus paruošiama ataskaita su vamzdyno grafine schema, standartizuotais būklės kodais (LST EN 13508-2:2003) ir aprašymais, nuolydžių grafikais, skaitmeninėmis nuotraukomis bei vaizdo įrašo medžiaga. Ši ataskaita tinkama vamzdynų pridavimui.

Vamzdynų TV diagnostikos darbai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintą LR Aplinkos ministerijos 2003 m. liepos 21 d., įsakymu Nr.390 („Valstybės žinios“ Nr.83, 2003 08 29).

UAB Vidurys galimybės:

  • maksimalus tikrinamo objekto ilgis 200 m
  • minimalus tikrinamo vamzdyno skersmuo 50 mm
  • nežinomo (paslėpto) vamzdyno vietos, krypties, padėties ar jungties suradimas.

Užsisakyti paslaugą galite susisiekę su mumis kontaktuose nurodytais telefonais, el. paštu.

Televizinė vamzdynų diagnostika 1