Atliekant televizinę diagnostiką, įvertinama senų vamzdynų būklė, nustatomi pažeidimai, jų pobūdis ir vieta. TV diagnostika naudojama ir naujų vamzdynų įrengimo darbų kontrolei (nuolydžių nustatymui, vamzdžių sienelių ir sujungimų apžiūrai iš vidaus) atlikti.

TV diagnostiką atliekant robotu, vamzdynams gali būti nustatomas nuolydžio grafikas (didesnio kaip 140 mm skersmens). Vidaus vamzdynų TV diagnostikai atlikti naudojamos stumiamos kameros (didesnio kaip 27 mm skersmens). Atlikus darbus paruošiama ataskaita su vamzdyno grafine schema, standartizuotais būklės kodais (LST EN 13513508-2:2003) ir aprašymais, nuolydžių grafikais, skaitmeninėmis nuotraukomis bei vaizdo įrašo medžiaga. Ši ataskaita tinkama vamzdynų pridavimui.

Vamzdynų TV diagnostikos darbai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintą LR Aplinkos ministerijos 2003 m. liepos 21 d., įsakymu Nr.390 („Valstybės žinios“ Nr.83, 2003 08 29).

UAB „Vidurys“ galimybės:

  • maksimalus tikrinamo objekto ilgis 200 m
  • minimalus tikrinamo vamzdyno skersmuo 27 mm
  • nežinomo (paslėpto) vamzdyno vietos, krypties, padėties ar jungties suradimas.

Užsakyti
100 characters left
Užsakyti
Bendras: (8 5) 231 2131
Vilnius: +370 620 30 333
Kaunas: +370 620 40 333
*Užsakymai priimami darbo laiku