Įmonė UAB „Vidurys” gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti svetainės užsakymo formoje nurodyti duomenys) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

Apdoroti bei vykdyti Jūsų užsakymus;
išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
spręsti problemas, susijusias su paslaugų atlikimu ar prekių pristatymu;
vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

  1. Sąvokos
1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.Vidurys.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Vidurys“, įmonės kodas 122796063, PVM mokėtojo kodas LT227960610, adresas Pupinės g. 1B, LT-02205 Vilnius, elektroninio pašto adresas – info@vidurys.lt.
1.2. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, užpildęs užsakymo formą www.Vidurys.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Kliento asmeninius duomenis.

  1. Bendrosios nuostatos
2.1. Kliento asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2.2. Klientų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
  1. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo formos užpildymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@vidurys.lt arba paskambindamas numeriu 8 (5) 231 2131. Tokiu atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento, kuris užpildo užsakymą interneto svetainėje www.Vidurys.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kliento asmens duomenis (pavadinimą, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kiti svetainės užsakymo formoje nurodyti duomenys) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
  1. Taisyklių keitimas
4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.Vidurys.lt interneto svetainėje.
4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.Vidurys.lt.
4.3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.
  1. Informacijos pateikimas ir perdavimas
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@vidurys.lt arba paštu.
5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.
  1. Slapukai (angl. cookies)
6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.Vidurys.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
6.2. Slapukų naudojimo tikslai – svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, Klientas gali užpildyti registracijos formą tam, kad galėtų užsakyti paslaugas arba prekes. Tokiu atveju iš Kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Duomenų valdytojas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia užpildydamas užsakymo formą arba kitais būdais.
6.3. Klientas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet Klientas gali pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei pageidauja nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje galima internetinėje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba).
6.4. Jokie asmeniniai Kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 8 (5) 231 2131 ar el. paštu info@vidurys.lt