Atliekų išvežimo faktą fiksuojame GPAIS sistemoje (vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema). Atliekų darytojui atsiranda prievolė registruoti atliekų susidarymo vietą(-as); vykdyti atliekų susidarymo apskaitą: formuoti, pildyti žurnalus, suvestines, teikti ketvirtines bei metines ataskaitas. Šį reikalavimą numato teisės aktas: 2017 m. spalio 5 d. LR Aplinkos ministerijos patvirtintas įsakymas Nr. D1-819 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ pakeitimas nuo 2018 m. sausio 1d.

Siekdami sumažinti mūsų klientų rūpestį bei užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą, UAB „Vidurys“, kartu su atliekų išvežimu, siūlo GPAIS administravimo paslaugą palankiomis sąlygomis.

Užsisakyti paslaugas galite susisiekę su mumis kontaktuose nurodytais telefonais, el. paštu.